Magazine Subscriptions

Giảm thêm 10% khi đặt 2 loại báo bất kỳ

Giảm thêm 15% khi đặt 3 loại báo

Tạp chí Đẹp44.800đ/số12 số/năm(-10%) = 483.800đ

Tạp chí Doanh Nhân36.000đ/số12 số/năm(-10%) = 388.800đ

Liên hệ đặt báo

Hà Nội
Chị Nguyễn Thu Hồng
0904.645.596
subs@lemediavn.com

TP. Hồ Chí Minh
Chị Lê Linh
0904.945.596
subs@lemediavn.com

Thông tin đặt báo

Đẹp

Tôi đặt mua:
Tạp chí ĐẹpSố lượng (bản): từ Tháng: Năm: đến Tháng: Năm: